Cohen's test

Stress-testen har 10 spørgsmål vedrørende dine følelser og tanker over den sidste måned. Du skal besvare spørgsmålene relativt hurtigt baseret på din mavefornemmelse, og du behøver ikke sidde og tælle præcis hvor mange gange, du har haft en bestemt oplevelse. Din scorer beregnes til en værdi ml. 0-40.

Sæt markering i rækken med hvert af de 10 spørgsmål.

Denne test er baseret på COHEN's Perceived Stress Scale. Se en validering af testen her: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26111225
Her anvendes et spørgeskema med ti spørgsmål, hvor det angives i hvilken grad deltageren oplever, at livet er uforudsigeligt, ukontrollabelt og overvældende. Spørgsmålene fokuserer på, hvordan deltageren oplever at kunne håndtere hverdagen, og ikke på specifikke forhold (arbejdsmiljø, privatliv, konflikter, sygdom). Skemaet er ikke velegnet til at stille diagnoser, men kan give et billede af deltagerens mentale sundhed og hvilke symptomer, der er tale om.


1 Hvor ofte inden for den sidste måned er du blevet oprevet over noget, der skete uventet?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

2 Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at du har været ude af stand til at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

3 Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt dig nervøs og "stresset"?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

4 Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt dig sikker på dine evner til at klare dine personlige problemer?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

5 Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at tingene gik som du ønskede?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

6 Hvor ofte inden for den sidste måned har du oplevet, at du ikke kunne overkomme alt det du skulle?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

7 Hvor ofte inden for den sidste måned har du været i stand til at håndtere ting, som irriterer dig?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

8 Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at du havde styr på tingene?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

9 Hvor ofte inden for den sidste måned er du blevet vred over ting, du ikke havde indflydelse på?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte

10 Hvor ofte inden for den sidste måned har du følt, at vanskelighederne hobede sig så meget op, at du ikke kunne klare dem?

Aldrig

Næsten aldrig

Ind imellem

Ret ofte

Meget ofte